Etusivu

 

Saarinen on monipuolinen kuvataiteilija, jonka teoksia yhdistää ihmisen käyttäytymisen tutkiminen soveltavan taiteen keinoin. Medioina hän käyttää pääsääntöisesti maalaus- sekä performanssitaidetta. Teoksissaan hän tutkii tällä hetkellä ilmaisua ja sen vaikeutta, syitä siihen ja kulttuurillisia ilmaisun eroja. Paitsi aiheen kautta, teokset nivoutuvat yhteen myös huumorin, melankolian ja tietynlaisen synkän outouden kautta. Saarisen teoksista löytää uusia näkökulmia jokaisella katselukerralla.

 

Saarinen työskentelee jatkuvasti erilaisten soveltavan taiteen projektien parissa. Jatkuvana, pitkäaikaisena projektina hänellä on yhteisötaiteen projekti ”Isän kädestä”, joka tutkii pienryhmässä miehenä elämistä ja kasvamista.

Saarinen on aktiivinen myös järjestötyössä ja toimii Hämeenlinnan Taiteiljaseura ry:n puheenjohtajana.