2017-

Ryhdyin seuraamaan ihmisten vuorovaikutusta ja tajusin, että hyvin harvoin toinen ymmärtää sen mitä toinen haluaa sanoa. Jokainen ymmärtää asiat omista lähtökohdistaan, oman kokemuspohjansa kautta. Kaikkien kertomuksen nyanssien ymmärretyksi saattaminen on mahdotonta. Ei voi koskaan tulla täysin ymmärretyksi minkään kommunikointimuodon kautta. Toisen ihmisen pitäisi pysähtyä kuuntelemaan täysin vastaanottavaisesti ja unohtaa omat tunnetilansa, jotta toista voisi ymmärtää. Nämä teokset kertovat kommunikoinnin vaikeudesta ja informaation muuttumisesta kontekstin mukaan.