Projektit

Kuka?

Työssäni käsittelen aikamme kulttuuria, asenteita ja ilmiöitä itseni kautta. Sitä, miten minä ihmisenä, kansalaisena, naisena, ystävänä tai ohikulkijana sovin tähän aikaan, kulttuuriin ja yleisiin normeihin.

Työskentelen projektikohtaisesti. Jokainen projektini liittyy ihmisen käyttäytymiseen, sukupuolisuuteen ja sukupuolirooleihin.

Tällä hetkellä työskentelen Saako lihava nainen tanssia? -projektin parissa. Projekti sisältää video – ja äänitaidetta, kollaaseja, veistoksellisia installaatioita sekä tekstiä. Teoksille ominaista on toisto, kokeilevuus ja materiaalien monipuolinen käyttö sekä symboliikka.

Pyrin jalostamaan yhdestä teoksesta useita teoksia ja luomaan näin kokonaisuuden, joka viittaa mm. kommunikointiin ja kontekstin vaikutukseen informaation ymmärtämisessä, kertakäyttökulttuuriin, sukupolvien jatkumiseen, evoluutioon sekä informaation leviämiseen ja nk. rikkinäinen puhelin efektiin.

Teoksissani tulee usein esiin ready made – elementtejä ja kertakäyttöisyyttä. Teosten ei ole tarkoitus aina selvitä esimerkiksi yhden illan ulkoilmanäyttelystä. Teoksen jäänteistä voi rakentaa seuraavan teoksen. Jatkuvuus ja toisto tulee esiin myös tällä tavalla.

Olen työskennellyt useita kuukausia Espanjan Aurinkorannikolla viimeisten kolmen vuoden aikana. Matkojeni vaikutus näkyy selkeästi töideni värimaailmoissa sekä uskonnollisen kuvaston ja raamattuun liittyvien tarinoiden lisäännyttyä teoksissani. Andalusialainen kulttuuri näkyy myös kaupunkikulttuurin elävöittämisen myötä, pyrin usein viemään teoksiani puistoihin ja muihin sellaisiin paikkoihin joissa ei olla totuttu näkemään taidetta.

Saako lihava nainen tanssia? -projekti käsittelee naisen asemaa ja ulkonäkökeskeistä kulttuuria. Espanjan Aurinkorannikolla riittää tarkkailtavaa ja aineistoa on paljon saatavilla rantakulttuurin ja mahchismin ollessa esillä arkipäivässä.

Teokset muuttuvat käsitteistä ja ajatuksista konkreettisiksi asioiksi joskus jopa vuosien päästä vastaanotetusta informaatiosta. Pyrin lisäämään aiemmin sisäistämiini oivalluksiin nykypäivän raakaa informaatiota, jolloin vuoropuhelu menneen ja nykyisen ajatuskulun kanssa pysyy teoksissa mukana ja näkyy keskeneräisyyden ja jatkumon muodossa.

Artist Statement

In my work I explore the culture, attitudes and phenomena of our time through myself. How I, as a person, a citizen, a woman, a friend or a passerby, fit into this time, culture and general norms.

I work on a project-by-project basis. Each of my projects deals with human behavior, sexuality and gender roles. Currently I am Working with Can a Fat Woman Dance? -project. The project includes video, audio art, collages, sculptural installations and text. The works are characterized by repetition, experimentation, versatile use of materials and symbolism.

I make several works from a single work to create an entity that refers to, for example, communication, and the impact of context in understanding information, disposable culture, generational continuation, evolution, and information dissemination, and the so-called broken phone effect.

My works often show ready made elements and disposability. The works are not always meant to survive, for example, after an open-air exhibition. From the remains of the peace you can build the next peace. Continuity and repetition are also revealed in this way.

I have worked for several months in Spain’s Costa del Sol over the past three years. The impact of my travels is clearly evident for example in the colors of my work, and as religious imagery and Bible-related stories increase in my works.

Andalusian culture is also evident in the revitalization of urban culture, and I often try to take my works to parks and other places that are nor so common for exhibiting art works.

The Can a fat woman dance? – project explores the role of women and shallow culture. Costa del Sol has plenty to observe and a wealth of material is available, with beach culture and mahchism on display every day.

Works sometimes turn from concepts and ideas into concrete things, sometimes from years from received information . I strive to add the raw information of today to the insights I have previously understood, so that the dialogue with past and present thought remains in the works and appears in the form of incompleteness and continuity.

Saatat myös pitää...