Isän kädestä – Ensimmäinen tapaaminen 1/2

Teetä ja kahvia, muistiinpanovälineet ja ”keskustelulehmä”, joka kierrätti puheenvuoroa.

Keskustelut

Tapasimme sunnuntaina 2.7. klo 11 työhuoneellani Hämeenlinnassa. Lähdimme tekemään assosiaatioharjoituksia puhepiirissä. Jokaisen tuli sanoa yksi sana mikä kuvaa sanaa mies. Kävimme piirin läpi muutamaan kertaan, ja tähän tehtävään osallistui myös Elina ja minä.
Sanat jotka nousivat esiin: Banaani, karvat, palkkatyö, voima, isä, kalsarit, diktaattori, autoilu, parta, kalja, kiinnostava, lippalakki, juntti, hiki, duuni, kassit, itsevarmuus, sauna, soutuvene, kirves, paska, vasara, urheilu, päätös, valta, housut, Onslow, korjaus ja lika.

Seuraava assosiaatioharjoitus käsitteli miehisyyttä itsessä. Esiin nousevat sanat olivat:
Työkalut, työ, vastuullisuus, urheilu, matala ääni, parta, voima, munat, kalja, tekeminen, pelottomuus, rauhallisuus, kaksimielisyys, isot jalat, huumori, kitara, vastuullisuus, johtaminen ja ahkeruus.

Viimeinen assosiaatioharjoitus oli sanoista, jotka kuvaavat feminiinisiä tai miehisyyttä alentavia piirteitä itsessä:
viivyttely, kimeä ääni, pitkät hiukset, perso makealle, pienet kädet ja jalat, tunteellisuus, vilkun käyttö, teen juonti, humanismi, sivari, ruokavalio, konfliktien välttely, suvakki huora, puutarhan hoito, epävarmuus itsestä ja tekemisistä, holhoavuus, emokanailu, superhygieenisyys, pakkomielteinen käsienpesu, epätietoisuus omasta roolista, hyönteiskammo, itkeminen, järjestyksen tarve ja pelko käyttää ääntä.

Jokainen sanaharjoitus oli tulokseltaan odotettavissa, sillä normit ovat miehisyyteenkin vahvat. Huomasin tulleeni surulliseksi siitä, että kaikilla miellä on ne muotit, joihin meidän tulisi kuulua. Olisi hienoa, jos jälkipolvet voisivat olla vapaampia ja rohkeasti mennä armeijaan tai sivariin, ryhtyä suvakkihuoraksi tai olla ryhtymättä. Kaikki valinnanvapauden takia, eikä siksi että pelottaa, vihastuttaa, ahdistaa tai niin kuuluu tehdä.

Sanaharjoitusten jälkeen keskustelimme vapaammin aiheesta. Keskustelun pohjalta nousi esille, että miehisyyteen edelleen liitetään armeija, asioiden korjaaminen, omatoimisuus ja tietynlainen likaisuus; moottoriöljy, puupöly sekä hiki. Yliopisto-opintoja humanistisella alalla sekä lukemista ylipäänsä pidettiin miehisyyttä alentavana tekijänä.

Seksuaalinen suuntautuminen ei vaikuttanut miehisyyteen. Tämän pohjalta nousi ennemminkin homoseksuaalien monimuotoiset normit. Koettiin, että homoseksuaalien on ehkä helpompi löytää itsensä ja olla mies omalla tavallaan sillä roolijakoja on useita ja normit eivät ole niin tiukat. Heteromiehillä koettiin olevan yksi tapa toteuttaa miehisyyttä ja muu oli ehkä kyseenalaista.

Hauska huomio oli se, että tietokoneen ja tekniikkalaitteiden korjaaminen on korvannut auton ja moottorisahojen ym. korjaamisen tavan. Mies kokee itsensä selkeästi miehekkäämmäksi jos hän osaa korjata teknisiä välineitä. Tämä oli hyvä kuulla, sillä ymmärrykseni mukaan, miehen on koettava itsensä tarpeelliseksi, jotta hän voi olla perheen pää. Nykyään kun autoja on hankala kotona korjata ja suuri osa ihmisistä asuu kaupungeissa, on korjattavat asiat vähentyneet ja miessukupolvi kriisissä tarpeettomuutensa tähden. Voisiko tästä johtua se viha ja turhautuneisuus, joka kumpuaa pääsääntöisesti miehistä kulttuurista huolimatta?

Keskustelu päättyi siihen että kokosimme muutamia sanoja siitä, mikä on ihannemies:

  • Rehellinen vastuunkantaja, kallio johon voi luottaa
  • Rauhallinen, harkitseva, toimeen tarttuva
  • Kantaa vastuun perheestä tasa-arvoisesti
  • Käytännönläheinen, ottaa asioista selvää, opettelee ja kannustaa perhettä oppimaan

//

From the Father’s Hand – first day of the project part 1/2

We met at 11 am in my studio in Hämeenlinna. We started by doing an association exercise in a circle. Each had to say one word to describe a man.
We went around a few times, with me and Elina taking part as well.

Words that came up:
Banana, hair, paid work, strength, father, underpants, dictator, driving, beards, beer, interesting, cap, hick, sweat, job, balls, confidence, sauna, rowboat, axe, shit, hammer, sports, decision, power, Onslow (shout out to all the Keeping Up Appearances fans), fixing and dirt.

The next association exercise handed on masculinity itself. The words that came up were:
Tools, work, responsibility, sports, low voice, beard, strength, balls, beer, action, fearless, calm, innuendo, big feet, humour, guitar, leadership, and hard work.
The last word association exercise was about words that describe feminine or unwanted personal qualities:
procrastination, high voice, long hair, sweet tooth, small hands and feet, emotionality, using car indicators, tea drinking, humanism, civilian service (in contrast to military service, which by the way is a national standard for Finnish men), diet, conflict avoidance, being a libtard, gardening, lack of confidence, nurturing, being a mother-hen, being super-hygienic, obsessive hand-washing, role uncertainty, insect phobia, crying, need for order and fear of using their voice.

Each word association was pretty predictable, as norms surrounding masculinity are very strong. I noticed myself becoming sad seeing we all have ready-set molds to conform to. It would be great if future generations could freely and confidently choose either military or civilian service, become a social justice warrior or leave it. All choices should be made because of freedom, not out of fear, anger, anxiety or expectations.

Following these exercises, we had a free discussion on the topic. What arose was that masculinity is still firmly associated with army, fixing things, self-determination, and a dirtiness of sort; motor oil, wood dust and sweat. University education in humanities and reading overall were considered unmasculine.
Something that was more fun to notice, was that fixing computers and tech has replaced the older mechanical masculine skillset of repairing cars and chainsaws. Men feel clearly more masculine when they can fix technological devices. This was good to hear, as how I understand it, men have to feel useful to be the head of the family. Now when cars are becoming more difficult to fix at home and most people live urban settings, things to fix have sharply reduced and created a male generation living in a crisis of uselessness. Could this be the source of some of the anger and frustration that stems from men, regardless of cultural background?

The discussion ended with us putting together a few words to nail down the ideal man:

  • An honest man who bears responsibility, a reliable rock
  • Calm, circumspective, takes action
  • Takes equal amount of responsibility in caring for family
  • Practical, finds out about things, learns and encourages learning in his family