Isän kädestä – nimen taustaa

Mieheyttä käsittelevä projekti nimettiin 2.7.2017, ensimmäisenä kokoontumispäivänä keskustelujen jälkeen. Osallistujat käsittelivät usein mieheksi oppimista, ja keskustelut kääntyivät aina siihen, kuka oli opettanut normeja tai miehisiä taitoja, ja miten.

Osaksi tämä johtunee siitä, että yli puolet osallistujista omaavat pedagogisen taustan, ja he ovat kiinnostuneita uusista ja vanhoista opetus- ja oppimismetodeista.

Se tuo itsessään projektiin mielenkiintoa, sillä oppimista ja opettamista kasvaminenkin on, oli sitten kyse sukupuolisesta kasvamisesta tai ihmiseksi kasvamisesta.

Mielenkiintoisella ryhmällä projektista saa moniulotteisen, vaikka keskustelua on toisinaan vaikea pitää aiheessa. Aina puhutaan asiaa, ja jokainen saa uusia näkökulmia sekä ihmisyyteen, mieheyteen, että mieltä askarruttaviin muihin kysymyksiin.

Isän kädestä -nimi tuli projektin työvaiheessa, ja se liittyi vahvasti käytyyn keskusteluun sekä osallistujien teoksiin.

Ensimmäisissä assosiaatioharjoituksissa jokainen sanoi vuorollaan yhden sanan, joka kuvaa käsitettä ”mies”. Esiin nousi sanoja kuten karvat, viikset, kirves, moottorisaha, sota, hiki, isä, opettaminen, voima.

Sanojen pohjalta kävimme keskustelua, jossa tuli ilmi isoisien ja isien rooli miehisyyden opettajina. Pojille opetetaan miehisiä taitoja, mutta murrosiän kynnyksellä opettaminen hiipuu ja toisinaan lakkaa kokonaan. Ikään kuin lapsi olisi valmis mieheksi.

Eräs osallistujista maalasi kuvan jossa mies, isä, ojentaa pienelle lapselle, pojalle, viikset symbolina mieheyden opettamisesta.

Tämä oli mielestäni mielenkiintoinen ja oivaltava teos.

Maalauksen lomassa esiin nousi sanonta ”antaa isän kädestä”. Jäimme pohtimaan sanontaa, ja mietimme sen negatiivista painotusta. Miksi isä on se, joka kurittaa lapsia? Miksi isä tai mies on pelottava ja väkivaltainenkin, voimakas ja juro?

 

Mies 1. maalasi isän ojentamassa viikset pojalle.

 

Päätimme nimetä projektin ”Isän kädestä”, sillä haluamme korostaa mieheyttä positiivisena, rauhallisena, voimakkaana, hellänä ja monimuotoisena asiana.

//

From the father’s hand – what’s behind the project name

My male identity project was dubbed on the 2nd of July, after the first day’s discussion. The name could either mean ‘from the father’s hand’, evoking things and skills that are handed down, or either ‘feeling the back of your father’s hand’, which is traditionally considered the standard unit of male child-rearing. My participants talked a lot about learning to become a man and the conversations always turned to who had taught these norms and male skills, and how.
Partly this may have been the consequence of more than half the participants having a pedagogical background and an interest in new and old learning and teaching methods.
This is an interesting part of the project, because growth and education is teaching and learning, whether it means engenderment or personal growth.
This interesting group turns the project very multifaceted, though staying on topic turned out to be difficult, while as discussion brings out new angles and points of view into humanity, manhood and other byzantine questions.

The project name was decided mid-project, based on the preceding discussion and participant pieces.
During the first associative exercise participants had to take turns coming up with words describing manhood, sketching out the concept of man. Words that came up included hair, moustaches, axe, chainsaw, war, sweat, father, teaching, and strength.
Based on these words we had a conversation, where the significance of fathers and grandfathers came out as teachers of male roles. Young boys are taught male skills, yet at the threshold of puberty these lessons come fewer and further between, sometimes ending entirely. As if the child has grown up and is ready to be a man.
One of my participants painted a picture of a man, a father, handing a moustache to a small child, symbolizing the teaching of masculinity.
I thought this was an interesting and insightful piece.

Image:  Man #1 painted a father handing down a moustache to a son

While looking at the image, the phrase ‘feeling the back of your father’s hand’ came up and we started to wonder about the expression and its negative connotations. Why should the father be the one to discipline children? Why should a man or a dad be a scary, violent, strong or a reclusive character?

We decided to name the project From the Father’s Hand, to emphasize maleness as a positive, peaceful, powerful, gentle, and complex concept, which each man (or parent) has their own way of teaching to their offspring.