Kirjoitan, koska joskus sanat tulevat tarpeeseen

Tuntuu hankalalta aloittaa kirjoittaminen.

Töiden avaaminen tai prosessin kuvaaminen tuntuu jotenkin suurelta paljastukselta, joka ei ole kuulunut taiteen salaperäiseen luonteeseen. En kuitenkaan näe tarvetta salata tai piilotella sellaista prosessia, joka voi olla hyödyllinen kollegoille tai taiteen kuluttajille.

Olen huomannut kuinka hankalaa on löytää tietoa ja ymmärrystä taiteellisen prosessin kulusta ja teoskokonaisuuksien tai näyttelyn rakentamisesta. Kokemuksia ja tuntoja siitä, mitä taiteilijuus pitää sisällään.

Kaikilla on oma käsityksensä taiteilijan työstä ja vanhanaikainen taiteilijamyytti elää hyvin vahvana ihmisten mielissä, ainakin käymieni keskustelujen pohjalta uskallan väittää näin.

Tästä syystä on mielestäni myös tärkeää avata ammattiin sisältyvää työtä ja kaikkea sitä mitä siihen kuuluu. Taiteilijuus on työ, joka vaatii rohkeutta ja omistautumista sekä uskoa itseen ja tulevaisuuteen, tietynlaista yrittäjyyttä ilman vakaita tuloja, lomia, turvaa tai varmuutta. Sijoituksia, joihin ei oikeastaan olisi varaa. Henkistä pääomaa, joka voi helposti kuluttaa ihmisen loppuun.

Taiteilijuutta ymmärretään vähän ja modernia taidetta ehkä vielä vähemmän. Taiteesta on tullut jotakin, mikä ei muka kuuluisi kaikille. Lopulta harva ihminen enää käy museoissa tai gallerioissa, ei tiedetä mitä siellä pitäisi tehdä. Monet kokevat ostamisen pakkoa ja unohtavat nauttia näkemästään. Taiteen ei ole pakko kuulua kulutuskulttuuriin, se on jotakin, mikä on kaikkien saatavilla ilman velvollisuuksia. Tai ainakin pitäisi olla.

Pyrin kertomaan kirjoituksissani rehellisesti teosten sisällöistä, prosessista, kokonaisuuksien syntymisestä ja näyttelyistä, palautteista ja projekteista, joita työhön liittyy. Jokaisella taiteilijalla, niin kuin muillakin ammattilaisilla, on oma tapansa työskennellä ja kehittyä. Pyrin siis välttämään yleistämistä ja kirjoitan omista lähtökohdistani, omien kokemusteni perusteella.

Työn luonteen ja prosessin monimuotoisuuden takia korostan työskentelykuvaukseni koskevan vain omaa tapaani työskennellä ja jäsentää ajatukset sekä kehittää ymmärrystäni maailmasta. Teosteni työstäminen tapahtuu yhden suuremman teeman alla, joka nivoo maalaukset yhteen. Jokainen maalaus on seurausta edellisestä ja sen sisältö vahvistaa ymmärrystä teemasta ja sen käsittelystä. Teokset siis muodostavat tietynlaisen tarinan ajatuksen kulusta ja oppimisesta teeman alla. Jokainen näkee teokset omalla tavallaan, omista lähtökohdistaan ja niin pitääkin olla. Ne koskettavat sellaisia alueita meissä, joista olemme itse päässeet osallisiksi. Siksi tulee olemaan hankalaa kertoa teoksen sisällöstä ohjailematta katsojaa liikaa, kuitenkin itse koetut oivallukset antavat suurimman nautinnon.

Tällä hetkellä työstän teemaa vapaudesta, joka on ihmisyyden elinehto; vapaus kehittyä ja tutkia, epäonnistua ja uskoa. Olla olemassa rehellisesti sellaisena kuin on, vapaus tulla ymmärretyksi ja tunnustaa tarpeensa, olivat ne mitä tahansa.