Projektit

Maalauksia vapaudesta

Mitä on vapaus? Taiteessa käsitän vapauden siten, että olen vapaa ilmaisemaan itseäni monella tavalla, lisäämään ja poistamaan asioita, sommittelemaanj a toteuttamaan juuri siten, kuin itse koen parhaaksi. Se ei kuitenkaan aina ole suotavaa. Joku on joskus päättänyt, että pitää tehdä vuodesta toiseen samanlaisia teoksia, tunnistettavia.

Vapaus vaatii veronsa, joskus se vero on ammatillinen joskus muunlainen. Vapaus ei ole helppoa, se on jatkuvaa ajattelua, analysointia, kyseenalaistamista. Vapaus on oppimista. Mitä enemmän tiedän, sen vapaampi olen mutta samaan aikaan tiedostan tietäväni vain vähän. Kehitys vaatii vapautta ja vapaus vaatii kehitystä, kumpikin vaatii rohkeutta.

Saatat myös pitää...