Pyrin rikkomaan taiteen rajoja, kuka ja mikä on taiteilija ja mikä on taiteilijan rooli. Yksinkertaisimmillaan nykytaide havainnoi nykymaailmaa, kulttuuria ja elämäntyyliä eikä se näin ollen voi pysyä muodoltaan samanlaisena vuosisatojen ajan. Taide ei voi myöskään rajoittua esineeseen eikä ostettavuuteen tai omistamiseen. Taide voi olla mielikuva, kokemus, oivallus ja tunne.

Kaiken tekemiseni pohjalla on ihmisyys, yhteys ja yhteisö. Omistaudun aiheelleni täysin ja tutkailen elämääni ja ympäristöäni kulloisenkin aiheen tiimoilta jopa vuosien ajan. Teokseni koostuvat tekstistä, äänestä, maalauksesta, performanssista, esinekoosteista ja niillä on usein hyvni vahva sosiaalinen sidos. Tekniikan, tyylin ja esitystavan valitsen aiheen mukaan. Opettelen jatkuvasti uutta niin materiaaleista kuin tutkimusmenetelmistä ja tiedon hyödyntämisestäkin.

Olen usein itse teoksen keskiössä vuorovaikuttajana ja alullepanijana. Teokseni jatkuvat eri muodossa ja syventyvät karttuneen tiedon ja ymmärryksen mukaan. siirtyvät seuraavaan aiheeseen ja ottavat elementtejä edellisistä.

Viimeisin kokeiluni 9 kuukautta Me Naiset lehden ohjeiden mukaan oli hyvä esimerkki siitä, miten rajusti käytän itseäni taiteen tekemisen välineenä. Toipuminen ajasta, jolloin elin ulkopuolisen tahon ohjeiden mukaan ja pyrin omaksumaan itselleni epätyypillisen arvomaailman, oli niin rankka kokemus, että siitä toipumiseen meni yli puoli vuotta. Kokeilu oli hyvin antoisa ja täytti tarkoituksensa vaikka sen kokeminen oli jokseenkin traumaattista.