Maalauksia vapaudesta

Mitä on vapaus? Taiteessa käsitän vapauden siten, että olen vapaa ilmaisemaan itseäni monella tavalla, lisäämään ja poistamaan asioita, sommittelemaanj a toteuttamaan juuri siten, kuin itse koen parhaaksi. Se ei kuitenkaan aina ole suotavaa. Joku on joskus päättänyt, että pitää tehdä vuodesta toiseen samanlaisia teoksia, tunnistettavia. Vapaus vaatii veronsa, joskus se vero on ammatillinen joskus muunlainen. …