Isän kädestä

Tekemistäni yhteisötaideprojekteista itselleni merkittävin ja kasvattavin oli Isän kädestä- projekti, jossa käsittelin miehen roolia nykykulttuurissa ja mieheksi kasvamista. Projektissa oli mukana 8 eri-ikäistä miestä, eri koulutustaustoilla ja eri elämäntilanteissa. Kokoonnuimme vuoden ajan kerran kuukaudessa. Tapaamispäivinä keskustelimme ensin vapaasti aiheesta. Keskustelun loppupuolella selkeytyi teema, jonka pohjalta lähdimme tekemään teoksia maalaamalla, installaatioina sekä performanssina. Nämä kuvat ovat …

Videot

Valmiita videoita sekä tekovaiheen kuvauksia. https://www.youtube.com/watch?v=wrDJx0CeKT4 https://www.youtube.com/watch?v=K8HpJijCiys

Maalauksia vapaudesta

Mitä on vapaus? Taiteessa käsitän vapauden siten, että olen vapaa ilmaisemaan itseäni monella tavalla, lisäämään ja poistamaan asioita, sommittelemaanj a toteuttamaan juuri siten, kuin itse koen parhaaksi. Se ei kuitenkaan aina ole suotavaa. Joku on joskus päättänyt, että pitää tehdä vuodesta toiseen samanlaisia teoksia, tunnistettavia. Vapaus vaatii veronsa, joskus se vero on ammatillinen joskus muunlainen. …